Metoder

Kemisk behandling


En kemisk behandling är en saneringsmetod med kemikaliska ämnen. Den utförs oftast vid fall med liten förekomst av vägglöss och/eller som komplement till andra behandlingar.


vaggloss.com använderbåde miljövänliga medel och vid vissa fall gift. Dessa typer av behandlingar är mindre krävande procedurer där kunden kan vara kvar i lägenhet/kontor/utrymme redan efter ett par timmar efter behandling.


+ Snabbåtgärdat, kunden bör vara kvar i utrymme förutom vid ca 2h när saneringen utförs.

- Inte alltid effektiv, framförallt inte om det är hög aktivitet av vägglöss.


Tidsram: 1 dag för behandling, ca 1-2 veckors verkan då lössen inte avlider direkt av behandlingen utan torkas ut av medlet. Alternativa metoder med gift har snabbare verkningstid. Bägge alternativen kan behöva upprepas (användning av rök/gift oftast bara en andra gång).

Fysisk behandling


Med fysisk behandling menar vi användning av produkter för att förhindra att vägglössen når sina offer. Denna typ av behandling är bäst i förebyggande syfte där man vill förhindra vidare spridning snarare än vid konstaterade fall. I lokaler eller utrymmen där det rör sig mycket folk eller vid hotellverksamhet är detta en vanligare metod.


+ Snabbåtgärdat, bra för att förhindra spridning, kunden kan vara kvar i utrymmet.

- Inte effektivt vid konstaterade fall.


Tidsram: 1 dag.Värmebehandling

 

Den mest effektiva av metoderna är även den metod som har störst påverkan hos våra kunder. Genom att höja temperaturen i utrymme/lokal till en nivå där vägglössen dör krävs oftast att våra kunder evakuerar utrymmet under tiden för saneringen/behandlingen. Under denna tid kan möblemang, föremål och material påverkas p.g.a. den höga temperaturen och vid tillfällen bör vissa saker kasseras.  Gällande möblemang, föremål och textilier lämnar vaggloss.com information om  vad som bör kasseras, rengöras eller på vad som kan saneras. Eftersom sanering kan bli en betydande kostnad är det vår erfarenhet att det är bättre att vara "safe than sorry" och vara extra noggrann istället för att ta några risker.

 

+ Effektiv.

- Tiden, påverkan av personer i anknytning till utrymmet (exempelvis lägenhetsinnehavare), fysisk påverkan av utrymmet.

 

Tidsram: 3-14 dagar beroende på graden av aktivitet, vid avslutad åtgärd kan viss återställning av lägenheten behöva ske (tapeter, lister etc) vilket betyder ytterligare tid.